Träfasad

Bulltofta flygplats, expedition

På bilden ser du baksidan av Flyghangar II, som byggnaden ursprungligen kallades, stod klar 1926 vid södra delen av Bulltoftas flygfält. Utöver garage för flygplan inrymde byggnaden också expeditionslokaler, biljettkontor, försäljning och vänthall för 1920-talets flygpassagerare.