[av_one_full first]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Linoljefärg fungerar på i stort sett alla underlag. Trä, metall och puts. Tre till synes helt olika underlag som torde kräva tre olika sorters färg. Linoljefärg har under flera hundra år ändvänts till alla sorters underlag och gör så än idag. Vår linoljefärg består av en kallpressad kokt linolja och äkta färgpigment. Den har en högtäckande förmåga vilket gör att den räcker till större ytor än andra färgtyper.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_half first]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Linoljefärg – använd som rostskydd

Tänk på att linoljefärg kan användas på nästan alla underlag som trä, metall, puts, gips, glas mm. Linoljefärg kan även användas utan spädning med lösningsmedel. Vi har under lång tid tillverkat linoljefärgen järnmönja som rostskyddsfärg och fått mycket bra respons från våra kunder.

Första gången vi läste om järnmönja var i Hantverkets bok Måleri, andra upplagan tryckt 1934. På sidan 37 står följande. ”Järnmönja har en mycket god täckförmåga och är i kemiskt avseende fullkomligt neutral varför den lämpar sig synnerligen väl till rostskyddsfärg.I olja verkar järnmönjan även konserverande på trä.” Denna information var den enda som vi hade när vi för ca 15 år sedan började prova ut ett miljövänligt alternativ till den giftiga blymönjan. Provet till höger visar järnmönja målad med en strykning på en bleckplåt.

Provet har varit upphängt i söderläge under 7 år. Provet visar att på de metallytor som inte har varit målade, finns en kraftig rostbildning.På den med järnmönja bemålade ytan har vi skrapat med en kniv för att ta bort färgfilmen. Bleckplåten under färgen visar inga tecken på rostangrepp utan är fortfarande blank.

Pigmentet vi använder kommer från Spanien och är ett jordpigment som kallas hematit. Pigmentets struktur gör att det i färgfilmen lägger sig i ett mönster som liknar fiskfjäll. I kombination med linoljan gör detta att vatten har mycket svårt att komma i kontakt med järnet. Grafit är av tradition ett mycket använt pigment till bemålning av metall utomhus.

Det är dock inte ett rostskyddspigment utan järnet måste först målas med järnmönja som grund. Grafit nämns i litteraturen första gången 1604. Det är en mineralisk modifiering av kol med en metallisk lyster och används bl a vid tillverkning av blyertspennor. Vår grafitlinoljefärg har en lite annan konsistens än våra andra färger och detta beror på pigmentets karaktär. Grafit smetar gärna av sig [jmf blyertspennor] och ska därför inte användas på stolsitsar etc.
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
rostskydd_1
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
rostskydd_2
Provet ovan visar metall som först är gundad med järnmönja, och sedan är struken med grafit. Järnmönjan ger ett perfekt grundskydd och kan övermålas med alla våra standard kulörer.
[/av_textblock]
[/av_one_full]