Från konstnär till färgmakare

För mig började det med att jag utbildade mig till konstnär på Forums målarskola i Malmö i början av 1980-talet. Som konstnär föredrog jag att måla med linoljefärg framför andra färger. Mina bilder fick ett ljus och ett djup som jag saknade i allt annat måleri. Men som konstnär är man av naturen nyfiken. Därför föll det sig naturligt för mig att experimentera med att tillverka mina egna linoljefärger. Därifrån var det inte långt till att se vad man mer kunde göra. Jag målade på trä med linoljefärg, jag målade på sten med linoljefärg, jag målade på metall. Nu utvecklades min färgtillverkning till att konstnärskollegor köpte min färg. Och med detta föddes embryot till det som idag är Ottossons Färgmakeri.

1989 registrerade jag in företaget Gunnar Ottosson Färgmakeri och ett par år senare flyttade familjen och företaget till Genarp. I och med det blev färgtillverkning min huvudnäring även om jag fortfarande gör konst och ställer ut.
De följande åren under 90-talet ökade verksamhetens omfattning och jag anställde mina första medarbetare. Djungeltelegrafen gav oss fler och fler kunder och vid millennieskiftet blev vi för trångbodda på Lillegårdsvägen. Färgmakeriet köpte då en industritomt 1000 meter från färgbutiken och ombildades samtidigt till ett Aktiebolag.

2001 invigdes vår nya fina fabrik med stommar och fasader i betong, trä och återvunnet tegel från 1850. Som första industribyggnad i Sverige valde vi ett tak bestående av sedumväxter. Allt isoleringsmaterial består av linfiber. Ventilationen är ett självdragssystem med vinddrivna frånluftsventiler. Uppvärmning av lokalerna sker med en egen jordvärmeanläggning. El till våra maskiner mm. producerar vi själva med hjälp av ett eget vindkraftverk och solceller på fabrikstaket.

Ottosson Färgmakeri AB är idag ett företag med 8 medarbetare under vintersäsongen, och 14 personer jobbar under sommarhalvåret. År 2014 var företagets totala omsättning drygt 17 miljoner kronor. På senare år har intresset för vår färg ökat i flera länder i Europa och vår export svarade för 26 % av omsättningen.

Gunnar Ottosson