Så målar du med linoljefärg

Ommålning med Antikvit på tidigare målade ytor

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan med målartvätt. Slipa lätt med ett fint sandpapper för att rugga ytan. Måla ett tunt lager med den färdiga grundfärgen Vit Grund inomhus endast på de ytor som är renskrapade från gammal färg. Måla hela ytan med Antikvit 1-2 gånger.