Inspiration, Kulörkombinationer

Röda stugan (1750-1800-tal)

Den rödmålade stugan är en av de äldsta svenska färgsättningarna på hus med träfasad, men ock- så en av de mest tidlösa, som varit gångbar från 1600-talet till idag. Grå knutar har en äldre tradi- tion än de vita som blivit populärare i senare tid.