Träfasad

Kolonilotten i Landskrona

Det här huset är en av 122 kolonilotter som är placerade på Citadellets gamla befästningsvallar.
Koloniträdgården präglas välbevarade stugor med ursprungliga trädgårdar som ligger placerade längst vallgravarna ger miljöer som är unika i sitt slag. Och huset på bilden så klart är målat med linoljefärg gtån oss.