Universitetshuset i Lund

En bild från arbetet med renoveringen interiören av Lunds Universitets huvudbyggnad från 1880-talet. Målet med renoveringen var att så långt det var möjligt återskapa originalfärgsättningen. Med hjälp av färgflagor blandade vi fram rätt färgkulör till både snickerier och de putsade ytorna.