Kuriosa

Wendes artilleriregemente, A 3

Wendes artilleriregemente, A 3, var ett svenskt artilleriförband. Förbandet var förlagt inom Kristianstads garnison i Kristianstad från 1794 till 1994.Vagnarna såväl som hjul är nu som då det begav sig målade med järnoxidsvart.