Vi på Ottosson använder svensk linolja i våra produkter. Genom vårt samarbete med en av Sveriges största linodlare på en gård utanför Löddeköpinge har vi tillgång till högklassig linolja som odlas på åkrar i främst Skåne och i Östergötland.

Den pigga doften av linolja sprider sig inte bara när du målar. Det är också en doft som signalerar att färgen är hållbart framställd och kommer från växtriket, men kanske viktigast av allt, att den tack vare linoljans egenskaper håller en hög kvalitet.

Den svenska linoljan är unik genom sina höga halter av linolensyra och linolsyra och halterna ligger på omkring 80 procent, att jämföra med det lin som odlas i Sydeuropa där halten är cirka 30 procent. Det är långa ljusa sommarnätter i norra Europa som främjar en hög fettsyresammansättning. Fördelen med detta är att linoljan lättare bildar en stark hinna vilket ger en starkare yta vid målning med linoljefärg.

Ottossons linolja pressas och lagras på gården Höjs Boställe. Lagringstiden är minst sex månader och därefter framställs en ren och klar linolja som är fri från slaggprodukter och vatten. Resultatet är det som kallas kallpressad rå linolja. När linoljan sedan hettas upp under cirka en vecka får vi fram den kokta linoljan, som utgör basen i våra linoljefärger.