Varför bör du som yrkesmålare måla med linoljefärg?

Har du frågor eller funderingar, kontakta: info@ottossonfarg.com

1: Vår linoljefärg är en färg utan lösningsmedel

Vattenlösliga plast- och alkydoljefärger är till stor del restprodukter från den petrokemiska industrin. Genom en mängd processer får man olja att lösa sig med vatten. Att en färg är löslig i vatten är inte detsamma som att den är miljövänlig och ofarlig. Sanning att säga är det oftast tvärt om. För att göra den vattenlöslig förekommer det att den innehåller ämnen som bland annat kan framkalla allergier och eksem. Med andra ord, vattenlösliga plasfärger är ofta ett arbetsmiljöproblem för yrkesmålare.

Vår linoljefärg är en ren naturprodukt. Den innehåller inga konstigheter, bara pigment och linolja. Man kan själv späda vår färg med linolja eller lite balsamterpentin, som framställs ur växter rika på terpener (terpentin) t.ex. barrväxter och citrusskal. Oljan vi använder i våra färger pressas från linfrön som odlas närproducerat på den skånska slätten. För att vara säkra på att den håller högsta kvalitet, producerar vi oljan i egen regi. Dessutom innehåller våra linoljefärger det hälsovänliga pigmentet zinkoxid som motverkar svamp och mögel.

2: Linoljefärg bygger upp och förstärker

Den innehåller inga konstigheter, bara pigment och linolja. Man kan själv späda vår färg med linolja eller lite balsamterpentin, som framställs från tallkåda. Förutom miljö- och arbetsmiljöaspekterna så har linoljefärg ytterligare en unik positiv egenskap. Den bygger upp och vårdar det underliggande materialet. Linoljefärg, som har en lägre ytspänning än vatten, tränger in i de flesta material och förenar sig med det. Linoljefärg andas och är fuktgenomsläppligt men samtidigt vattentätt, precis som ett slags GoreTex.

Vattenlösliga akrylat/alkydfärger tränger inte in utan bildar tät hinna, ett slags plastfilm, ovanpå materialet.

När det handlar om trä, så stänger hinnan in fukt vilket skapar förutsättningar för röta och problem med avflagning. På puts så gör fukten så att materialet vittrar sönder. Fukt vandrar och expanderar. Blir fukten instängd så trycker den sönder det svagaste materialet; färgskiktet eller putsen.

3: Vår linoljefärg ska inte förväxlas med ”oljefärg”

Det som generellt brukar benämnas som oljefärg består oftast av en modifierad olja. Ibland med vilseledande försäljningsnamn, märkt med linolja, men endast innehållande en mycket liten tillsatts av detsamma. Kulören på sådan färg sätts ofta med hjälp av ett färgämne, ett koncentrat.

Vi använder naturliga färgpigment. Varje pigment har helt unika egenskaper och det kan vi dra nytta av. Det är pigmenten som bestämmer vilka egenskaper färgen får och vad den är mest lämpad till. Pigmenten är mycket viktiga beståndsdelar i vår färg.

4: Med vår linoljefärg får du ett högre täckningsbidrag.

Handen på hjärtat, är linoljefärg dyrare än plastfärger? Räknar du per liter kostar vår linoljefärg ungefär detsamma som en vattenlöslig färg från någon av de ledande färgtillverkarna. Kostnaden per kvadratmeter är i de flesta fall mycket lägre med vår linoljefärg än vid målning med akrylat-/ alkydfärg.

Ett exempel. Det går åt 2,5 liter alkydfärg till tre strykningar på 10 fönster. Det går åt 1 liter linoljefärg till tre strykningar på 10 fönster.

Men den allra största fördelen är nog det enkla underhållet av en linoljefärgsmålad yta. Underhållskostnaden blir halva priset mot plastfärg. Vi vet att det kommer att göra era kunder nöjda och de kommer med säkerhet att anlita er igen.

5: Tveka inte. Det mesta är sig likt

Mycket är nytt men det mesta är sig ändå likt med linoljefärg. Allt är en vana. Den sammanlagda tiden det tar från start till avslut är i stort sett lika. När det kommer till själva målningsarbetet finns det dock några avgörande skillnader. Ska du måla på obehandlat trä behöver du inte först behandla träet med ”olika specialprodukter” som grundolja och andra grundfärger.

Det räcker att måla med en produkt, vår linoljefärg. När du penslar på färgen ska du måla som en snåljåp, du ska stryka tunt och jämnt. Du målar vanligtvis totalt tre strykningar med vår linoljefärg. Den stora vinsten gör du genom att få en nöjd kund som återkommer då det är dags för ommålning eller nya projekt.

Såväl inom- som utomhus är förarbetet på tidigare linoljefärgsmåleri minimalt. Färglagren är tunna och behöver vanligtvis inte skrapas eller brännas bort. Vår linoljefärg avger inga cancerogena ångor vid uppvärmning eller brand. Linoljefärg på fasad är ”självrengörande” och behöver endast en lätt skrapning då det är dags för ommålning.